Saturday, October 31, 2009

Melihat Karakter orang dari Gambar

Jika kalian disuruh menggambar oleh guru kalian maka gambar bangun datar yang akan kalian gambar apa? Lingkaran, Persegi atau Segitiga?

Lingkaran
Tipe orang yang menyukai bentuk lingkaran atau bulat konon katanya orang yang seneng banget cari perhatian terhadap lawan jenis. Termotivasi karena ingin disukai oleh lawan jenis yang dia sukai. Hmm,,,,amazing namun jangan sampai gitu banget yah,,,hha


Persegi
Konon katanya....
Orang yang cenderung suka menggambar persegi lebih banyak dari pada bentuk yang lain maka orang itu adalah orang yang flexible berarti dia suka bergaul dengan semua orang. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Seperti persegi yang simetris dan bisa dilipat-lipat. Wah Lanjutkan!!!Segitiga
Hmm...ini niy pilihan yang paling bagus...hhe.
Karena orang yang seperti ini adalah orang yang lebih punya tujuan. Terorganisir orangnya. Lebih mempunyai tujuan yang jelas untuk mencapai sesuatu. Mantap kan....? hhePernyataan diatas belum 100% benar karena ini hanya sebuah simulasi dari sebuah acara. Namun mungkin bermanfaat bagi teman2 semua untuk lebih lebih baik lagi. Dan menyadari bahwa pentingnya membangun karakter seorang remaja yang baik dari sekarang. Jadilah remaja yang berguna!!!
Read more »

Friday, October 30, 2009

Tanda-tanda dicintai Allah (Mahabbah)


Mahabbah arti secara umumnya cinta atau luv. Hhe. Mahabbah ini berasal dari bahasa arab. Mahabbah adalah perasaan tertinggi kepada Allah. Sebagai umat muslim kita harus mencintai Allah. Karena Dia lah yang memberikan kita segalanya dan kita akan kembali pun kepadaNya. Jika seorang hamba Allah telah mendapatkan cinta Allah maka dia sangat amat beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa tanda2 jika kamu dicintai Allah.
1. Merasa dibimbing oleh Allah.
jika qta sudah mendapat cintaNya maka kita akan selalu merasakan bahwa Allah selalu bersamanya dan selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yg benar.
2. Dimudahkan oleh Allah.
kita akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Kita akan selalu merasa dimudahkan dalam menghadapi apapun oleh Allah.
3. Merasa Qolbu selalu dicintai.
jika Allah mencintai seseorang hambaNya maka Allah akan memberitakannya kepada malaikat lalu malaikat pun akan mencintai si fulan yg beruntung itu dan mengabarkan bhwa Malaikat pun mencintainya kepada penghuni langit. Lalu penghuni langit ikut mencintainya dan mengabarkannya ke penghuni bumi lalu penghuni bumipun mencintainya. Maka orang yg dicintai Allah akan dicintai pula oleh orang banyak contohnya kekasih Allah, yaitu Rosulluloh yang dicintai oleh malaikat dan sangat dicintai oleh umat2nya dari jaman rosul sampai jaman sekarang. Inginkan dicintai oleh banyak orang? maka cintai Allah dulu dan dapatkan cinta Allah.
4. Mendapat ujian.
seseorang belum dikatakan beriman jika belum di Uji oleh Allah. Maka salah satu tanda bahwa kita dicintai Allah adalah mendapat ujian untuk mengetahui kesabaran kita.
5. Khusnul Khotimah
ini dia tanda kecintaan Allah pada kita yaitu khusnul khotimah meninggal dengan jalan yg baik.

Oleh karena itu mari kita mencintai Allah dengan terus beribadah, berdoa dan meminta ampun padanya. Niscaya Allah akan mencintai hambanya yang bertakwa.
Read more »

Thursday, October 29, 2009

Rihlah Insani


The mentoring.....xixixi
Rihlah insani artinya perjalanan manusia.
Perjalanan manusia ternyata dimulai dari alam arwah. Lupa lagi siy namanya apa tapi alam arwah adalah tempat sebelum kita memasuki alam rahim. Dimana di alam rawah ini kita belum diberi umur.
Setelah dari alam arwah lalu kita di transport ke alam rahim dimana di sana ditiupkannya ruh setelah 4 bulan. Di alam ruh ini kita diberi umur yaitu pada umumnya 9 bulan. Setelah memasuki alam rahim kita tidak inmgat hidup kita yang berada di alam arwah.
Dari alam rahim lalu kita menuju alam dunia yang sekarang kita pijaki ini. Di sini kita diberi umur. Diberi jangka waktu untuk hidup. Diberi 3 potensi manusia yaitu Jasad, Ruh dan Akal. Diberi kesempatan untuk menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Disinilah tempat kita menimbun bekal di alam yang kekal yaitu alam Barzah.
Setelah kita berada di alam Barzah yang akan datang setelah Hari Kiamat disinilah pertanggung jawaban kita terhadap Allah kita akan menemui A'shirot (jalan yang lurus) untuk sampai ke surganya bagi orang-orang yang beriman. Yang dapat menyelamatkan kita hanya amal baik kita, Dan kita kekal di dalamnya. Oleh karena itu jika kita ingin kekal di dalam Syurga maka bertaubat dan berimanlah dari sekarang. Berdoa dan Ikhtiar untuk Masa yang akan datang di Alam yang kekal. Amin

Read more »

Wednesday, October 28, 2009

10 Tanda-tanda Kiamat Besar

 • 1 Asap
 • 2 Dajjal
 • 3 Binatang melata di bumi
 • 4 Terbitnya matahari sebelah barat
 • 5 Turunnya Nabi Isa A.S
 • 6 Keluarnya Yakjuj dan Makjuj
 • 7 Gerhana di timur
 • 8 Gerhana di barat
 • 9 Gerhana di jazirah Arab
 • 10 Keluarnya api dari kota Yamanmenghalau manusia ke tempat pengiringan mereka.

Dajjal maksudnya ialah bahayabesar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai harikiamat. Dajjal boleh membuat apa sahaja perkara-perkara yang luar biasa.Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara keduamatanya tertulis perkataan 'Ini adalah orang kafir'.

Asap akan memenuhi timur danbarat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkenaasap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafirpula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telingadan dubur mereka.

Binatang melata yang dikenalisebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, iaakan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akanmembawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S.

Apabila binatang ini memukulkantongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orangitu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat itu dipukul ke dahiorang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeriSyam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.Sakan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.

Yakjuj dan Makjuj pula akankeluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendunganyang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini,bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiahdiminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.

Rasulullah S.A.W telah bersabda," Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualandi pasar, sedikit sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan.Ghibah menjadi-jadi di merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina,orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang dimasjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq"

Berkata Ali bin Abi Talib,Akan datag di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya sahaja,agama hanya bentuk sahaja, Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan sahaja, merekamendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut AsmaAllah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama, darimereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga.Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat."

Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabilaharta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagianbergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan sepertipinjaman, belajar lain daripada agama, orang lelaki taat kepada isterinya,menderhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suaralantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik, oarngdimuliakan kerana ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukankerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah TANDA-TANDA KIAMAT


Read more »

Tuesday, October 27, 2009

Organisasi membuat Hidup kita lebih berwarna


Masa Remaja adalah masa yang paling tepat untuk kita mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Apalagi masa SMA, masa yang paling tepat untuk kita memilih lingkungan kita. Banyak orang bilang bahwa pengalaman adalah hal yang paling berharga untuk dijadikan pelajaran di masa depan. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersosialisasi, mencari teman sebanyak-banyak di Sekolah dan mencari kegiatan yang bermanfaat di Sekolah. Salah satu kegiatan yang bermanfaat di sekolah yaitu OSIS sebuah organisai sekolah yang sering banget kita kenal. Sebenernya masih banyak kok Ekskul yang bermanfaat selain OSIS namun menurut pengalaman yang saya alami Lingkungan Organisasi adalah salah satu lingkungan yang paling mempengaruhi perubahan dalam diri saya setelah lingkungan keluarga. Dalam sebuah Organisasi kita mengenal arti sebuah kepemimpinan yang sangat penting bagi masa depan kita apalagi bagi cowok yang nantinya bakalan jadi pemimpin. Di OSIS kita mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang jarang didapatkan di kelas bisa dari kakak kelas kita yang sudah lama berpengalaman di OSIS atau dari teman-teman yang mendapat kejadian unik dalam menjalanai aktifitasnya menjadi seorang pengurus OSIS. Mendapatkan pengalaman yang gak akan pernah bisa dilupakan sampai kapanpun dan yang gak akan ditemukan ketika kamu berada di kelas. Di OSIS lah tempat kita saling berbagi rasa duka ketika Organisasi itu dilanda suatu masalah dan rasa suka ketika kita bersama di ruangan OSIS bercerita satu dengan lainnya dan saling tertawa. Mengenal kehidupan bekerja yang berat dan menghadapi masalah bersama dengan jabat tangan yang erat di antara kita. Di OSIS lah saya pun mendapatkan sebuah keluarga yang begitu erat jalinannya hingga sulit jika ketika kita harus melepas OSIS itu. OSIS membuat hidup saya dan teman2 saya lebih berwarna. Pendewasaan dan perubahan diri kearah yang lebih baikpun merupakan salah satu akibat dari hidup di Organisasi. Menjadi lebih tegar dari sebelumnya pun adalah proses dari sebuah Organisasi. Menetapkan tujuan yang sesungguhnya dan menjadi orang yang mempunyai plant untuk kehidupan yang lebih baik. Pokoknya Organisasi membuat hidup kita lebih,,,lebih,,,lebih dan lebih Berwarna. I Love OSIS 08.09.I Love D'Sabad familyRead more »

Monday, October 26, 2009

Masyarakat Muslim dilarang memasuki Masjid Al-Aqsa

Sungguh miris melihat saudara-saudara muslim palestina yg ingin ke mesjid Al-Aqsa dilarang oleh tentara israel. Padahal masjidil Aqsa ini mempunyai sejarah penyebaran agama islam oleh Nabi Muhammad. Masyarakat Yahudi meng claim bahwa masjidil Aqsa adalah milik mereka dan melarang masyarakat muslim menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi telah menggali di bwah tanah masjidil Aqsa yg berencana menghancurkan masjidil Aqsa. Benar-benar kejam mereka. Masyarakat muslim melakukan pemberontakan disana dan banyak masyarakat muslim yg tertangkap oleh bala tentara israel. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yg teraniaya disana, sebagai muslim mari kita mendoakan saudara-saudara muslim palestina. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka. Amin.
Read more »

Sunday, October 25, 2009

Posting tulisan ke Blogger lewat hp


first time!
pertama kalinya saya posting tulisan saya lewat handphone wuh sungguh simple teman2.
caranya gampang bgt!
1. Punya hp yg bisa internetan
2. Punya program opera mini, kalau gk punya download aja di getjar.com dg keyword opera mini.
3. Punya pulsa. Yaiyalah mutlak bgt klo pengen ngenet.
langkah pertama, kamu buka opera mini kamu lalu masukan alamat www.blogger.com di site box yg plg atas itu loch. Langkah kedua, masuk ke situs blogger dan isikan email dan password kamu seperti byasa kamu masuk ke situs blogger lewat komputer. Langkah ketiga, masuk seperti byasa lalu akan muncul dasbor kamu. Langkah keempat, pilih entri baru di site kamu yg pengen kamu posting. Langkah kelima, setelah masuk ke entri baru tempat kamu memposting tulisan lalu pilih menu bookmark di menu opera mini kamu. Simpan di tempat yg kamu pengen. Lalu selesai. Jika kamu mau posting tulisan kamu langsung ke menu bookmark dan pilih icon blogger yg sudah kamu simpan. Dg otomatis kamu akan masuk ke halaman entri baru, dan kamu langsung bisa menulis disana. Mudahkan. Lalu terbitkan. Jadi dech. Selamat mencoba!
Read more »

Saturday, October 24, 2009

Isu Kiamat 2012Kiamat,,,? sebenarnya Kiamat itu tidak ada yg tahu kapan akan terjadi namun kiamat besar seperti yg telah tercantum daklam al-quran bahwa akan ada 10 tanda2 menuju Kiamat.

Sedangkan tanda-tanda kiamat besar yaitu kejadian sangat besar dimana kiamat sudah sangat dekat dan mayoritasnya belum muncul, seperti munculnya Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Ya’juj dan Ma’juj.

Ayat-ayat dan hadits yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar di antaranya:

Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulqarnain berkata, “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.” (Al-Kahfi: 82)

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82)

Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari ra, berkata: Rasulullah saw. muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat. Rasulullah saw. bertanya, “Apa yang sedang kamu ingat-ingat?” Sahabat menjawab, “Kami mengingat hari kiamat.” Rasulullah saw. bersabda,”Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya.” Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan: Dukhan (kabut asap), Dajjaal, binatang (pandai bicara), matahari terbit dari barat, turunnya Isa as. Ya’juj Ma’juj dan tiga gerhana, gerhana di timur, barat dan Jazirah Arab dan terakhir api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke Mahsyar. (HR Muslim)

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Hari tidak akan berakhir, dan tahun belum akan pergi sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keluargaku, namanya sama dengan namaku.” (HR Ahmad)

Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah :

 1. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar.
 2. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi.
 3. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa.
 4. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang, maka tertutup pintu taubat.
 5. Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari Barat.
Jadi jika untuk Kiamat yg sesungguhnya yaitu ada 10 tandanya

Dan bagaimana tentang Kiamat tahun 2012?

sebenarnya saya juga agak kurang mengerti tentang kiamat tahun 2012
walaupun isunya bahwa kalender bangsa Maya selalu tepat namun hal itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah inilah Kiamat tahun 2012 menurut Bangsa Maya.

Memang telah diungkapkan beberapa kali soal kiamat versi bangsa Maya akan terjadi kejadian besar pada tahun 2012. Namun seperti apakah yang terjadi sebenarnya.

Kalender suci bangsa Maya atau Tzolkin bisa disebut gerbang pemikiran suatu peradaban sangat maju dalam dunia Barat sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa.

Banyak orang percaya, kalender berusia 2.000 tahun itu lebih akurat dibandingkan kalender Gregorian yang digunakan sejak tahun 1582.

Para ahli meyakini, astronomi Maya Kuno adalah pencapaian intelektual yang menakjubkan, setara dengan geometri Mesir Kuno dan filosofi Yunani.

Dalam sejarah peradaban kuno dunia, bangsa Maya bagaikan turun dari langit, mengalami zaman yang cemerlang, kemudian lenyap secara misterius. Mereka menguasai pengetahuan tentang ilmu falak yang khusus dan mendalam, sistem penanggalan yang sempurna, penghitungan perbintangan yang rumit serta metode pemikiran abstrak yang tinggi. Kesempurnaan dan akurasi daripada penanggalannya membuat orang takjub.

Sekelompok masyarakat yang misterius ini tinggal di wilayah Selatan Mexico sekarang (Yucatan) Guatemala, bagian utara Belize dan bagian barat Honduras. Banyak sekali piramid, kuil dan bangunan-bangunan kuno yang dibangun oleh bangsa Maya yang masih dapat ditemui di sana.

Banyak juga batu-batu pahatan dan tulisan-tulisan misterius pada meja-meja yang ditinggalkan mereka. Para arkeolog percaya bahwa Maya mempunyai peradaban yang luar biasa.

Hal itu bisa dilihat dari peninggalannya seperti buku-bukunya, meja-meja batu dan cerita-cerita yang bersifat mistik.

Tetapi sayang sekali buku-buku mereka di perpustakaan Mayan semuanya sudah dibakar oleh tentara Spanyol ketika menyerang sesudah tahun 1517. Hanya beberapa tulisan pada meja-meja dan beberapa sistem kalender yang membingungkan tersisa sampai sekarang.

Seorang sejarawan Amerika, Dr. Jose Arguelles mengabdikan dirinya untuk meneliti peradaban bangsa ini.

Ia mendalami ramalan Maya yang dibangun di atas fondasi kalender yang dibuat bangsa itu, di mana prediksi semacam ini persis seperti cara penghitungan Tiongkok, ala Zhou Yi.

Kalendernya, secara garis besar menggambarkan siklus hukum benda langit dan hubungannya dengan perubahan manusia. Dalam karya Arguelles, The Mayan Factor: Path Beyond Technology yang diterbitkan oleh Bear & Company pada 1973, disebutkan dalam penanggalan Maya tercatat bahwa sistem galaksi tata surya kita sedang mengalami The Great Cycle’ (siklus besar) yang berjangka lima ribu dua ratus tahun lebih. Waktunya dari 3113 SM sampai 2012 M.

Dalam siklus besar ini, tata surya dan Bumi sedang bergerak melintasi sebuah sinar galaksi (galatic beam) yang berasal dari inti galaksi. Diameter sinar secara horizontal ini ialah 5125 tahun Bumi. Dengan kata lain, kalau Bumi melintasi sinar ini akan memakan waktu 5125 tahun lamanya.

Orang Maya percaya bahwa semua benda angkasa pada galaksi setelah selesai mengalami reaksi dari sinar galaksi dalam siklus besar ini, akan terjadi perubahan secara total, orang Maya menyebutnya, penyelarasan galaksi (Galatic Synchronization).

Siklus besar ini dibagi menjadi 13 tahap, setiap tahap evolusi pun mempunyai catatan yang sangat mendetail. Arguelles dalam bukunya itu menggunakan banyak sekali diagram-diagram untuk menceritakan kondisi evolusi pada setiap tahap.
Kemudian setiap tahap itu dibagi lagi menjadi 20 masa evolusi. Setiap masa itu akan memakan waktu 20 tahun lamanya.

Dari masa 20 tahun antara tahun 1992-2012 itu, Bumi kita telah memasuki tahap terakhir dari fase Siklus Besar, bangsa Maya menganggap ini adalah periode penting sebelum masa Pra-Galatic Synchronization, mereka menamakannya: The Earth Regeneration Period (Periode Regenerasi Bumi).

Selama periode ini Bumi akan mencapai pemurnian total. Setelah itu, Bumi kita akan meninggalkan jangkauan sinar galaksi dan memasuki tahap baru: penyelarasan galaksi.

Pada 31 Desember 2012 akan menjadi hari berakhirnya peradaban umat manusia kali ini, dalam perhitungan kalender Maya. Sesudah itu, umat manusia akan memasuki peradaban baru total yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peradaban sekarang.

Pada hari itu, tepatnya musim dingin tiba, matahari akan bergabung lagi dengan titik silang yang terbentuk akibat ekliptika (jalan matahari) dengan ekuator secara total.

Saat itulah, matahari tepat berada di tengah-tengah sela sistem galaksi, atau dengan kata lain galaksi terletak di atas Bumi, bagaikan membuka sebuah “Pintu Langit” saja bagi umat manusia.

Dalam perhitungannya, bangsa Maya tidak menyinggung tentang apa penyebab peradaban kali ini berakhir. Ada sedikit yang kelihatannya jelas, bahwa berakhirnya hari itu’ sama sekali bukan berarti malapetaka apa yang datang menghampiri, melainkan mengisyaratkan kepada seluruh umat manusia akan adanya transisi dalam kesadaran dan spiritual kosmis, selanjutnya masuk ke peradaban baru.

Tahun 755 M, seorang rahib Maya pernah meramal, setelah tahun 1991 kemudian, akan ada dua peristiwa penting terjadi pada manusia yaitu kebangkitan kesadaran, dan pemurnian Bumi serta regenerasinya.

Mulai 1992, Bumi memasuki apa yang oleh bangsa Maya disebut “Periode Regenerasi Bumi”. Pada periode ini, Bumi dimurnikan, termasuk juga hati manusia (ini hampir mirip ramalan orang Indian Amerika Utara terhadap orang sekarang ini), substansi yang tidak baik akan disingkirkan, dan substansi yang baik dan benar akan dipertahankan, akhirnya selaras dengan galaksi (alam semesta), ini adalah singkapan misteri dari gerakan sistem galaksi kita yang diperlihatkan oleh bangsa Maya.

Dari titik pandang ilmu pengetahuan umat manusia sekarang, hal itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Mungkin saja bangsa Maya sedang membicarakan tentang Galaksi Bima Sakti (Milky Way), yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi kita belum juga sampai ke solar sistem, seperti pepatah orang Tionghoa mengatakan “serangga di musim panas tidak dapat menjelaskan es di musim dingin”.

Nah seperti itulah Kiamat tahun 2012 menurut Bangsa Maya namun saya masih bingung jika dikaitkan dngan Ramalan, Lalu saya browsing lagi dan menemukan menurut ilmu pengetahuna bahwa tahun 2012 itu akan terjadi Badai Matahari,,,Waw srem juga dengernyah,,,,
berikut ini penjelasan tentang Badai Matahari

Menurut Pak Bambang S Tedjasukmana dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), bahwa fenomena yang akan muncul pada sekitar tahun 2011-2012 adalah badai Matahari. Prediksi ini berdasar pada pemantauan pusat pemantau cuaca antariksa di berbagai negara maju yang sudah dilakukan sejak tahun 1960-an dan Indonesia oleh LAPAN telah dilakukan sejak tahun 1975.

Badai Matahari = Flare dan CME

Masih menurut ahli lain dari LAPAN, bahwa badai Matahari akan terjadi ketika adanya flare dan Corona Mass Ejection (CME). Apa itu Flare..? Flare adalah ledakan besar di atmosfer Matahari yang dahsyatnya menyamai 66 juta kali ledakan bom atom Hiroshima. Padahal bom atom yang dijatuhkan Paul Tibbets, pilot pesawat Amerika Serikat (AS), B-29 Enola Gay, Agustus 1945, telah merenggut sekitar 80.000 jiwa manusia. Berarti kalau dikalikan 66 juta lagi,

Sedang CME adalah sejenis ledakan sangat besar yang menyebabkan lontaran partikel2 berkecepatan tinggi yakni sekitar 400 km/detik.

Gangguan cuaca Matahari ini dapat mempengaruhi kondisi muatan antariksa hingga mempengaruhi magnet Bumi, selanjutnya berdampak pada sistem kelistrikan, transportasi yang mengandalkan satelit navigasi global positioning system (GPS), dan sistem komunikasi yang menggunakan satelit komunikasi dan gelombang frekuensi tinggi (HF), serta dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia, misal karena magnet Bumi terganggu, maka alat pacu jantung juga akan terganggu.


Persiapan menuju ‘Kiamat’ 2012 itu…:
Dikatakan para ahli bahwa dari Matahari, milyaran partikel alektron sampai ke lapisan ionosfer Bumi dalam waktu empat hari, Dampak dari serbuan dari partikel elektron ini di kutub berlangsung beberapa hari. Selama itu, bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Mengantisipasi munculnya badai antariksa itu, LAPAN tengah membangun Pusat Sistem Pemantau Cuaca Antariksa Terpadu di pusat Pemanfaatan Sains Antariksa LAPAN Bandung. Objek yang dipantau antara lain lapisan Ionosfer dan geomagnetik, serta gelombang radio. Sistem ini akan beroperasi penuh pada Januari 2009 mendatang.

Langkah antisipasi LAPAN yang telah dilakukan adalah menghubungi pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampak dari muncul badai antariksa ini, yakni Dephankam, TNI,Dephub, PLN, dan Depkominfo, serta Pemda.

Saat ini pelatihan bagi aparat pemda yang mengoperasikan radio HF telah dilakukan sejak lama, kini telah ada sekitar 500 orang yang terlatih menghadapi gangguan sinyal radio. PLN harus melakukan sosialisasi ke masyarakat akan adanya pemutusan berkala demi mengurangi dampak badai antariksa ini.

Penerbangan dan pelayaran yang mengandalkan GPS sebagai sistem navigasihendaknya menggunakan sistem manual ketika badai antariksa terjadi dalam memandu tinggal landas atau pendaratan pesawatterbang.

Perubahan densitas elektron akibat cuaca antariksa dapat mengubah kecepatan gelombangradio ketika melewati ionosfer sehingga menimbulkan delay propagasi pada sinyal GPS. Perubahan ini mengakibatkan penyimpangan pada penentuan jarak dan posisi. Selain itu, komponen mikroelektronika pada satelit navigasi dan komunikasi akan mengalami kerusakan sehingga mengalami percepatan masa pakai, sehingga bisa tidak berfungsi lagi.

Saat ini LAPAN telah mengembangkan pemodelan perencanaan penggunaan frekuensi untuk menghadapi gangguan badai matahari tinggi untuk komunikasi radio HF.

Masalah Kiamat tak bosan2nya kita bicarakan namun jika terus dibicarakan tanpa berbuat untuk mengantisipasi tak akan berujung apa2 maka untuk persiapan kiamat baik kecil maupun besar yaitu dengan Beribadah bertaubat dan berdoa,,,,karena meninggal itu hanyalah Rahasia Allah. Ayo kita bertaubat dari sekarang agar kita dimudahkan jika waktunya tiba,,,,

"Manusia itu berasal dari Tanah dan akan kembali ke Tanah"


Dikutip dari berbagai sumber...

Read more »

Merawat WajahSekarang ini, banyak toko yang menjual berbagai macam pemutih wajah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Selain mahal, tidak semua pemutih wajah aman bagi kulit kita. Sapa sih, yang mau kulitnya terkelupas, pedih, bahkan memerah tidak wajar diakibatkan salah pakai produk??? Aku bakal berbagi tips yang kudapatkan dari salah satu sumber terpercaya, tentang tips-tips memutihkan wajah dengan bahan-bahan alami dan dijamin nggak akan ngerusak kulit remaja kita. Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan ini sebagai masker.

1. Bengkoang

Bengkoang adalah salah satu buah yang sangat efektif untuk dijadikan masker wajah. Selain mudah mendapatkannya, cara membuat maskernya juga mudah.

Caranya: bengkoang diparut, lalu dimaskerkan ke wajah kita. Oh iya, ada manfaat lain dari bengkoang. Jika kita mengkonsumsi bengkoang setiap hari, bengkoang dapat membantu memperlancar peredaran darah kita.

2. Strawbery

Buah strawbery banyak mengandung asam salsilat yang manfaatnya adalah untuk mengencangkan serta memutihkan wajah.

3. Mentimun

Kita tahu, kulit wajah yang sering terkena panas matahari kemudian disiram air akan menyebabkan kulit belang-belang putih alias trata’en. Jika ingin sembuh dan hilang, pakailah mentimun sebagai masker wajah. Mentimun juga dapat menyegarkan mata yang lelah dengan cara: tempelkan irisan tipis mentimun di sekitar mata kita. . .

SELAMAT MENCOBA


sumber: Vaniezt’s WeblogRead more »

Aztec


Suku bangsa Nahua, yang terakhir tiba di tanah tinggi Meksiko, mewarisi rumpun budaya yang luas di daerah tersebut. Salah satu diantara suku itu adalah Mexica-Aztec atau Aztec. Pada mulanya bangsa Aztec merupakan suku yang pertama kali berjuang di daerah pinggiran wilayah tersebut. Selama pengembaraan mereka sebagai kelompok luar-garis, bangsa Aztec kadang-kadang mengalami kemerosotan sampai berpakaian dedaunan dan makan serangga. Pada sekitar tahun 1325 Masehi bangsa Aztec sampai ditempat yang sekarang menjadi kota Meksiko. Waktu itu tempat tersebut merupakan gususan danau paya dan pulau kecil.

Di sebuah pulau di danau Tecoco, bangsa Aztec memperoleh semacam wangsit karena telah meihat seekor elang dengan seekor ular dimulutnya, yang sedang bertengger pada pada sebatang kaktus. Karena menganggap hal tersebut sbeagi pertanda gaib, para pendeta mengikrarkan bahwa pulau tersebut telah dipilih untuk bangsa Aztec oleh dewa-dewa mereka. Distulah mereka membangun kota Tenochtitlan. Mereka memperluas kota tersebut dengan membuat rakit-rakit yang terbuat dari anyaman ranting dan rotan yang uruk tanah dan tanaman. Di daerah danau ini mereka mengembangkan pertanian yang bersifat primitif. Kota Tenocthitlan yang didirikan oleh bangsa Aztec kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan ritual. Bangunan pemujaan berbentuk piramid banyak didirikan.

Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar berperang, bagi mereka perang merupakan bagian dari budaya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan. Bangsa Aztec menyembah banyak dewa atau politheisme. Mereka menyembah dewa matahari yaitu Huitzilochti. Mereka mempercayai bahwa matahari adalah sumber kehidupan dan harus terus dipelihara, agar terus beredar pada orbitnya dan berputar terbit dan tenggelam. Untuk itu diperlukan pelumas yang murni yaitu darah manusia. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci dan wajib dilakukan agar dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Upacara pengorbanan dilakukan diatas altar dipuncak piramid dengan cara mengambil jantung korban untuk pendeta. Upacara pengorbanan manusia juga dilakukan secara masal dengan cara membunuh banyak orang.

Ada tiga hipotesis yang dilakukan oleh para Antropolog mengenai alasan pengorbanan manusia disamping alasan untuk pengorbanan dewa, yaitu :

1. Pengorbanan dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk, terutama sejak jumlah tawanan perang meningkat dengan pesat dibandingkan dengan jumlah kelahiran.

2. Untuk memberikan kepada rakyat mayat-mayat yang dikorbankan sebagai sumber protein dan vitamin. Hipotesis ini snagat lemah, karena bangsa Aztec menghasilkan jagung, kacang, serta memlihara anjing, ayam dan kalkun.

3. Pendapat yang lebih rasional adalah untuk menakut-nakuti para pembangkang dan pemberontak, agar mereka tidak melakukan perlawanan terhadap penguasa raja. Para tawanan perang banyak dijadikan korban dan jumlah besar untuk dewa matahari, orang-orang yang berslah juga yang bersalah juga jadi sasaran untuk jadi korban seperti jenderal yang salah dalam memimpin perang, para koruptor, hakim yang keliru membuat keputusan, serta pejabat negara yang berbuat salah, termasuk orang yang memasuki daerah terlarang istana raja.

Dalam buku Negara dan Bangsa (1990:208), disebutkan bahwa Huzlopochtli, khususnya, demikian rakus sehingga pada upacara istimewa ribuan manusia dikorbankan sebagai sesaji untuknya dalam waktu satu hari saja. Monte Zuma II pernah mengorbankan 5100 orang korban dalam satu upacara peringatan tahtanya. Pada waktu Ahuitzolt yang berkuasa pada abad ke-15, paling tidak 20.000 jiwa manusia dijadikan korban dalam upacara. Calon korban digiring ke puncak piramid tempat pendeta saling berebut bagian mereka masing-masing dan memotong jantung si korban dengan pisau batu gelas, lalu memprsembahkannya hangat-hangat dan masih berlumur darah ke batu altar sang dewa. Untuk sesaji yang sedemikian massalnya itu, bangsa Aztec tidak dapat mengandalkan sukarelawan dan oleh sebab itu mereka sering mengirim rombongan pejuang ke wilayah sekutunya untuk menangkapi calon-calon korban.

Pada puncak kejayaan kekuasaan Aztec, Tenochittlan merupakan pusat upacara berdarah yang semakin menjadi-menjadi. Berbagai jamuan sakramental dan ritus-ritus lainnya, menciptakan suatu kehidupan yang dibayang-bayangi oleh lambang kematian. Bagi bangsa Aztec, darah manusia merupakan bagian upacara untuk mencegah kehancuran dunia, yang menurut mereka ditandai oleh lenyapnya matahari. Upacara kurban bagi bangsa Aztec bukanlah hal yang mengerikan, begitu pula bagi calon korban. Menurut kepercayaan mereka, kematian ditangan para pendeta merupakan suatu kehormatan. Korban itu dipersembahkan kepada dewa-dewa dengan cara membelah dada dan mengambil hatinya, agar tidak marah dan lapar dan mendatangkan bencana alam. Kepercayaan ini mempengaruhi pendangan orang Aztec. Sejak masa kanak-kanak mereka telah dilatih untuk siap dijadikan kurban ritual bila mereka tertewan dalam peperangan. Mati sebagai kurban upacara bagi mereka berarti ikut menyumbangkan hati dan darah untuk dipersembahkan kepada dewa matahari, dan dengan demikian ikut memperkuat matahari dalam peperangan sehari-hari melawan gelap (malam) sehingga mereka menjadi bagian penting dari matahari.

Bangsa Aztec memiliki seni bangun atau arsitektur yang amat tinggi. Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenocl (Mexico City) mereka menyaksikan kemajuan bangsa ini. Di sini terdapat bangunan-bangunan seperti aquadec atau bangunan lain, tempat jalan raya menuju kota, jalan-jalan lebar, serta kanal yang melewati kota serta jembatan diatasnya. Bangunan-bangunan tersebut menggunakan teknologi tinggi menurut jamannya. Di pusat kota dibangun kuil-kuil besar sebagai persembahan kepada dewa matahari. Tinggi bangunan tersebut 30 meter, terdiri atas tiga tingkat, yang masing-masing tingkat memiliki 120 anak tangga. Di bangunnya jalan-jalan dan kanal-kanal yang lebar adalah untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang dagangan. Dalam kegitan perdagangan tersebut mereka memperjualbelikan bebek, ayam, kalkun, kelinci, dan rusa.

Arsitektur bangsa Aztec tergolong sederhana, lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Di pegunungan, rumah orang Aztec terbuat dari batu bata yang dijemur, mirip batako yang kita kenal di Indonesia. Di dataran rendah, rumah mereka berdinding ranting-ranting atau batang padi yang diplester dengan tanah liat dan beratapkan alang-alang. Sebagi tambahan pada tempat tinggal utama, umumnya mereka mempunyai bangunan lain seperti tempat penyimpanan dan tempat seluruh keluarga mandi uap. Orang Aztec yang kaya memiliki rumah dari batako atau batu yang dibangun mengelilingi suatu Patio, yaitu ruang luas yang terbuka di tengah rumah.

Kuil Aztec dan bangunan lain dengan dekorasi patung merupkan salah satu karya terindah di Amerika. Tetapi hanya sedikit peninggalan karya arsitektur Aztec yang masih dapat ditemukan. Orang Spanyol, yang beragama kristen, telah memusnahkan kuil-kuil dan segala peninggalan keagamaan orang Aztec. Mereka bahkan telah menghancurkan kota lama Tenochitlan.

Hasil pertanian yang diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah dan jagung, mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak untuk perhiasan. Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangannya yang diperjualbelikan dan sarana penunjang yang dibangunnya para ahli menyimpulkan bahawa bangsa Aztec memiliki tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Peradaban ini runtuh karena penaklukan oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Hernando Cortez pada tahun 1521.


sumber: Mahardikazifana
Read more »

Friday, October 23, 2009

AGAMA DI INDONESIA

AGAMA DI INDONESIA

Oleh: AsianBrain.com Content Team

Agama adalah satu prinsip kepercayaan kepada Tuhan yang harus di miliki setiap manusia, karena dengan beragama manusia bisa mengenal dirinya dan Tuhannya, dan dengan beragama manusia bisa tahu hak dan kewajibannya sebagi makhluk yang di ciptakan Tuhan.

Di Indonesia banyak di kenal bermacam-macam kepercayaan atau Agama, akan tetapi Agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima, antara lain Islam, Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.A.Islam

Islam adalah Agama yang mengimani satu tuhan, Islam secara bahasa (secara lafaz) memiliki beberapa makna. Islam terdiri dari huruf dasar (dalam bahasa Arab): "Sin", "Lam", dan "Mim". Beberapa kata dalam bahasa Arab yang memiliki huruf dasar yang sama dengan "Islam", memiliki kaitan makna dengan Islam.

Islam secara bahasa adalah : Islamul wajh (menundukkan wajah), Al istislam (berserah diri), As salamah (suci bersih), As Salam (selamat dan sejahtera), As Silmu (perdamaian), dan Sullam (tangga, bertahap, atau taddaruj).

Secara istilah, Islam berarti wahyu Allah, diin para nabi dan rasul, pedoman hidup manusia, hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al Qur'an dan As Sunnah, dan dia merupakan jalan yang lurus, untuk keselamatan dunia dan akhirat.

1. Nama kitab suci Agama Islam : Al-Qur'an.
2. Nama pembawa Ajarannya : Nabi Muhammad SAW
3. Permulaan : Kurang/lebih 1400 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Masjid.
5. Hari besar keagamaan : Muharram, Asyura, Maulud Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur' an, Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah.


B. Kristen Protestan dan Katolik

Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama kristen ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali dipanggil Kristen di Antiokia

Protestan adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalil nya.

Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik.

Kata Katolik sebenarnya bermakna "universal" atau "keseluruhan" atau "umum" (dari ajektiva Bahasa Yunani (katholikos) yang menggambarkan sifat gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus.

1. Nama kitab suci Kristen Protestan dan Katolik : Injil.
2. Nama pembawa Ajaranya : Isa / Yesus Kristus.
3. Permulaan : Kurang/lebih 2.000 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Gereja.
5. Hari besar keagamaan : Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan Isa Almasih, dan Pantekosta.


C. Hindu

Agama Hindu Adalah agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, Hindu dalam Bahasa Sanskerta artinya : Sanatana Dharma "Kebenaran Abadi", dan Vaidika-Dharma (Pengetahuan Kebenaran). Hindu adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda (Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM.

1. Nama kitab suci Hindu : Weda
2. Nama pembawa Ajaran: -
3. Permulaan : Masaprasejarah.
4. Nama tempat peribadatan : Pura.
5. Hari besar keagamaan : Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan, dan Kuningan.


D. Buddha

Buddha dalam Bahasa Sansekerta adalah : Mereka yang Sadar, Yang mencapai pencerahan sejati. dari perkataan Sansekerta: "Budh", untuk mengetahui, Buddha merupakan gelar kepada individu yang menyadari potensi penuh untuk memajukan diri dan yang berkembang kesadarannya. Dalam penggunaan kontemporer, sering digunakan untuk merujuk Siddharta Gautama, guru agama dan pendiri Agama Buddha dianggap "Buddha bagi waktu ini". Dalam penggunaan lain, ia merupakan tarikan dan contoh bagi manusia yang telah sadar.

Penganut Buddha tidak menganggap Siddharta Gautama sebagai sang hyang Buddha pertama atau terakhir. Secara teknis, Buddha, seseorang yang menemukan Dharma atau Dhamma (yang bermaksud: Kebenaran; perkara yang sebenarnya, akal budi, kesulitan keadaan manusia, dan jalan benar kepada kebebasan melalui Kesadaran, datang selepas karma yang bagus (tujuan) dikekalkan seimbang dan semua tindakan buruk tidak mahir ditinggalkan).

1. Nama kitab suci Buddha : Tri Pitaka.
2. Nama pembawa Ajarannya : Sidharta Gautama.
3. Permulaan : Kurang/lebih 2.500 tahun lalu.
4. Nama tempat peribadatan : Vihara.
5. Hari besar keagamaan : Waisak dan Katina.


E. Kong Hu Cu

Kong Hu Cu atau Konfusius, adalah seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan juga filsuf sosial Tiongkok, terkadang sering hanya disebut Kongcu (Hanzi, hanyu pinyin: KongfuziĆ£€�Kongzi) (551 SM - 479 SM). Filsafahnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisonal Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Kong Hu Cu, ia diakui sebagai nabi.

1. Nama Kitab suci Kong Hu Cu : -
2. Nama Pembawa Ajarannya : Kong Hu Cu
3. Permulaan : -
4. Nama Tempat Ibadahnya : Klenteng/Vihara
5. Hari besar Keagamaannya : Sembayang kepada arwah leluhur, Tahun Baru Imlek, Ca Go Mek, Twan Yang, Twan Yang, Hari Tangcik / Sembayang Ronde dll


Read more »

Kategori agama- agama besar didunia

seputar informasi dan edukasi

BY: Dr. Zakir Naik

Agama- agama didunia bisa secara luas dikategorikan dalam agama semitic dan non- semitic. Agama non- semitic terbagi dalam agama Aryan dan Non- Aryan.

Agama- agama semitic
Agama- agama semitic adalah agama yang berasal dari bangsa semit. Menurut Bible atau kitab injil nabi Nuh mempunyai anak yang bernama atau dipanggil Shem / Syam. Keturunan dari Syam inilah diketahui sebagai bangsa semit. Oleh karena itu agama- agama semitic merupakan agama yang berasal dari Bangsa Yahudi, Arab, Assyrian dan Phoenicians. Agama- agama semitic adalah agama yang dianut oleh Yahudi, Kristen dan islam. Semua agama ini merupakan agama yang bersifat ramalan dimana mempercayai pimpinan yang diutus oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi – Nabi.


Agama- agama non- semitic

Agama- agama non- semitic lebih lanjut dibagi lagi dalam Aryan dan non- Aryan:

Agama- agama Aryan

Agama- agama Aryan adalah agama yang berasal dari bangsa Aryan, dimana satu kelompok yang sangat kuat dari Indo- European yang berdakwah secara universal melalui Iran dan selatan India pada masa pertengahan menghampiri millennium kedua sebelum nabi Isa ( 2000 hingga 1500 BC ).

Agama Aryan lebih lanjutnya terbagi lagi dalam golongan Vedic dan non- Vedic. Agama Vedic cenderung diketahui sebagai Hindu atau Brahminism. Sedangkan non- Vedic adalah Sikhism, Buddha dan Jainism dan lain – lain.

Hampir semua agama- agama Aryan tidak menganut kepercayaan kepada Ramalan atau Nabi- Nabi.
Sedangkan Zoroastrianism adalah agama Aryan yang beraliran non- Vedic, dimana ia tidak berasosiasi dengan Hindu. Ia menegaskan sebagai agama yang percaya akan Ramalan dan Nabi- nabi.

Agama- agama non- Aryan

Agama- agama non- Aryan memiliki bermacam- macam asal- usul. Confucianism dan Taoism berasal dari China, sedangkan Shintoism bersumber dari Jepang.

Kebanyakan agama- agama non- Aryan ini tidak memiliki konsep ketuhanan. Mereka lebih suka memakai sistem etika sebagai kebaikan agama, atau mereka memahami bahwa etika itu lebih baik dari pada agama.

sumber: pedoman hidup.blogspot.com
Read more »

SBY Ciptakan “Taman Ketenteraman”

Kamis, 22 Oktober 2009 , 04:15:00

JAKARTA, (PRLM).- Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono dipastikan sebagai hasil dari perkoncoan dari koalisi, teman dekat, dan sedikit yang benar-benar profesional. Oleh karena itu, jika situasi global dan nasional kondusif, tanpa bekerja pun kondisinya akan sama dengan lima tahun lalu. Demikian dikemukakan pengamat politik Soegeng Saryadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit.

”Jadi, kalau situasi global dan domestik kondusif serta tidak ada konflik yang serius di Indonesia, meski menteri-menteri SBY itu tidur saja, kondisinya akan sama dengan lima tahun lalu. Tetapi, kalau mereka bekerja, akan lebih baik. Dan jika SBY bekerja keras, maka akan ada lompatan kemajuan,” katanya.

Sukardi menyebut kabinet perkoncoan karena selain dari parpol koalisi (dua puluh orang) juga banyak di antara anggota kabinet itu berasal dari teman dekat SBY. Sebutlah Sutanto, Linda Agum Gumelar, E.E. Mangindaan, dan lainnya.

”Yang aneh lagi, beberapa menteri pindah posisi kementerian dan tidak sesuai dengan keahliannya seperti Muhaimin Iskandar yang disebut-sebut bakal menjabat sebagai Menakertrans, A. Hilmy Faisal Zaini sebagai Meneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Suryadharma Ali sebagai Menag. Apa mereka itu bisa bekerja? Mengapa orang-orang yang gagal di DPR, semisal Agung Laksono, Patrialis Akbar, dan Hilmy Faisal justru dijadikan menteri,” kata Sukardi.

Dengan merangkul seluruh parpol yang kalah dalam Pilpres 2009, menurut Sukardi, sesungguhnya SBY ingin menjadikan kekuasaannya seperti ”taman ketenteraman”, yang selama lima tahun ke depan diharapkan tidak ada yang protes, baik di parlemen maupun pemerintahan.

”Namun, kalau kekuasaan itu solid dan tenteram, SBY bisa terjebak hanya untuk menikmati bunga mawar dalam taman ketenteraman tersebut tanpa harus bekerja keras,” ujar Sukardi. (A-109/A-147)***

sumber: Pikiran Rakyat online

Read more »

Related Posts with Thumbnails

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.